Halal Bi Halal Sekolah Yayasan #2

-

Check-in & Check-out

Check-in

Check-in Peserta Halal Bi Halal Sekolah Yayasan:
Rabu, 1 Mei 2024 pukul 12.00 WIB

Jika peserta ingin check-in sebelum pukul 12.00 WIB, maka wajib konfirmasi ke admin Sekolah Yayasan

Check-out

Check-out Peserta Halal Bi Halal Sekolah Yayasan:
Minggu, 5 Mei 2024 pukul 12.00 WIB

Jika peserta ingin meninggalkan penginapan melebihi pukul 12.00 WIB, maka wajib konfirmasi ke admin Sekolah Yayasan